Nhà cung cấp Tủ trung tâm báo cháy chất lượng cao, giá rẻ #1 toàn quốc

Tủ trung tâm báo cháy là một bộ phận cơ bản trong hệ thống báo cháy. Bảng điều khiển là “bộ não” của hệ thống phát hiện và báo cháy. Khi một đầu báo hoặc điểm gọi thủ công được kích hoạt, bảng điều khiển thông thường sẽ xác định mạch nào chứa thiết bị được kích hoạt và cảnh báo cháy đến từ vùng nào. Khi một đầu báo hoặc điểm gọi được kích hoạt, một bảng điều khiển thông thường sẽ xác định mạch nào chứa thiết bị được kích hoạt và cảnh báo cháy đến từ vùng nào.