Bộ tiêu lệnh cứu hỏa chịu lực chịu nhiệt, được BCA kiểm định