Nạp bình cứu hỏa bột – MFZL8

Nạp bình cứu hỏa bột – MFZL8 – Bình chữa cháy nạp lại được (rechargeable extinguisher – refillable extinguisher) có thể thực hiện được bảo dưỡng toàn bộ, kể cả việc kiểm tra bên trong bình chịu áp lực, thay thế toàn bộ các bộ phận và phụ tùng chất lượng (dưới tiêu chuẩn) và thử thủy lực.nap-binh-cuu-hoa-khi-co2-mt2

1. Khuyến cáo:
Sau 3 tháng kiểm tra đảo bột trong bình bằng cách dốc ngược nhiều lần làm cho bột tơi xốp , kiểm tra đồng hồ áp lực chỉ vạch xanh. Bình hoạt động tốt.
Sau 12 tháng nạp lại cả khí lẫn bột .
Không được thử (chỉ kiểm tra thông qua đồng hồ áp xuất ).
2. Chuyên nạp các:
Bình cứu hỏa bột – MFZL8

nap-binh-cuu-hoa-bot-mfzl8

Bình chữa cháy này có khả năng nạp lại được chất chữa cháy và khí đẩy, và khôi phục hoàn toàn khả năng hoạt động của nó bởi các tiêu chuẩn thực hành được các công ty cung cấp thiết bị chữa cháy sử dụng. Bình chữa cháy nạp lại được được ghi nhãn “Nạp lại ngay sau khi sử dụng” hoặc ghi các nhãn đơn giản tương đương.

Bài viết liên quan

Nạp bình khí co2 thủy sinh

Nạp bình khí co2 thủy sinh

Dịch vụ nạp bình khí Co2 thủy sinh trên toàn quốc, khách hàng chỉ cần mang bình tới địa chỉ: 68 Yên Lãng, Đống Đa,…