Thiết bị cứu hỏa, PCCC cho hộ kinh doanh kết hợp nhà ở