Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC cho Chi nhánh Agribank Vũng Tàu

CHI NHÁNH AGRIBANK VŨNG TÀU

 

Đại diện: (Ông) Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Địa chỉ: 43A đường 30/4 , Phường 9, Tp. Vũng Tàu

Số điện thoại: 0643. 597007

Fax: 0643. 597005

Mã số thuế: 0100686174034

 

Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy nhập khẩu cao cấp nhất hiện nay

Hợp đồng ký kết với Agribank Vũng Tàu

Hợp đồng ký kết với Agribank Vũng Tàu

 

Hợp đồng đã ký kết thành công

Hợp đồng đã ký kết thành công

 

Tủ điều khiển hệ thống PCCC hiện đại

Tủ điều khiển hệ thống PCCC hiện đại

 

Các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thành dự án

Các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thành dự án

 

Hệ thống bơn phục vụ cho hệ thống PCCC

Hệ thống bơm phục vụ cho hệ thống PCCC

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :