Tư vấn lắp đặt hệ thống PCCC cho Công ty Kiến Trúc Phục Hưng

CÔNG TY CỔ PHẨN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG

 

Đại diện:  (Ông) Trịnh Ngọc Khánh

Chức vụ:  Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ:  Số 59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế:  0101573455

Điện thoại:  04.3537 3979

 

Hợp đồng cung cấp và tư vấn lắp đặt hệ thống PCCC:

Hợp đồng đã được hai bên ký kết và đóng dấu đỏ

Hợp đồng đã được hai bên ký kết và đóng dấu đỏ

Hợp đồng đã được ký kết thành công

Hợp đồng đã được ký kết thành công

Hình ảnh nhân viên của HTh Group đang chuẩn bị hàng hóa giao cho khách hàng

Hình ảnh nhân viên của HTh Group đang chuẩn bị hàng hóa giao cho khách hàng

Chuẩn bị đóng gói trụ chữa cháy nhập khẩu để giao cho khách hàng

Chuẩn bị đóng gói trụ chữa cháy nhập khẩu để giao cho khách hàng

 

Máy bơm chữa cháy Tohatsu nhập khẩu được tư vấn để lắp đặt cho hệ thống này

Máy bơm chữa cháy Tohatsu nhập khẩu được tư vấn để lắp đặt cho hệ thống này

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :