Dự án lắp đặt hệ thống PCCC cho Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC KẠN

 

Đại diện: (Ông) Tạ Quốc Bảo

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 3 – Đường Trường Chinh – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3870202

Fax: 0281.3875798

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy tiêu chuẩn quốc tế

Hợp đồng ký kết với kho bạc nhà nước Bắc Kạn

Hợp đồng ký kết với kho bạc nhà nước Bắc Kạn

 

Hệ thống PCCC chuyên nghiệp nhất hiện nay

Hệ thống PCCC chuyên nghiệp nhất hiện nay

 

Hệ thống PCCC có các bình chữa cháy bằng khí Nito

Hệ thống PCCC có các bình chữa cháy bằng khí Nito

 

Hệ thống được vận hành và nghiệm thu thực tế

Hệ thống được vận hành và nghiệm thu thực tế

 

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :