Dự án cung cấp & lắp đặt hệ thống PCCC cho Công ty khoáng sản Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TÂY GIANG CAO BẰNG

 

Đại diện:  (Ông) Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:  Tổng giám đốc

Địa chỉ:  Xã Ngũ Lão, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:  0266 253 189

Mã số thuế:  4800 167  196

 

Hợp đồng cung cấp hệ thống bơm và các thiết bị PCCC 

Hợp đồng đã được ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã được ký kết thành công tốt đẹp

Tủ phòng cháy chữa cháy

Tủ phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy nhập khẩu nguyên chiếc

Máy bơm chữa cháy nhập khẩu nguyên chiếc

ác thiết bị PCCC chuẩn bị cung cấp cho khách hàng

ác thiết bị PCCC chuẩn bị cung cấp cho khách hàng

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :