Cung cấp thiết bị và bình chữa cháy cho Công ty Thương Mại Dịch Vụ Hiệu Quả

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU QUẢ

Đại diện: (Ông) Tô Xuân Hiệu

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: 52 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Điện thoại: 04.3764 3397

Fax: 04.3764 3397

Mã số thuế: 0101775908

 

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC cho Công ty Dịch Vụ  Hiệu Quả

 

Hợp đồng đã ký kết thành công

Hợp đồng đã ký kết thành công

 

Hợp đồng đã ký kết rất thành công

Hợp đồng đã ký kết rất thành công

 

Hình ảnh bình chữa cháy nhập khẩu

Hình ảnh bình chữa cháy nhập khẩu

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :