Cung cấp thiết bị PCCC cho Công Ty Hóa Chất Mỏ Bắc Trung Bộ

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ

Đại diện: (Ông) Vũ Minh Tâm

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phường Nam Sơn – Thị xã Tam Điệp – Ninh Bình

Điện thoại: 030.3824028

Mã số thuế: 0100101072002

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Mỏ hóa chất Bắc Trung Bộ

Hợp đồng ký kết với Mỏ hóa chất Bắc Trung Bộ

Hợp đồng ký kết với Mỏ hóa chất Bắc Trung Bộ

Trụ sở Mỏ hóa chất Bắc Trung Bộ

Trụ sở Mỏ hóa chất Bắc Trung Bộ

Các kỹ sư đang vận hành các thiết bị PCCC

Các kỹ sư đang vận hành các thiết bị PCCC

Toàn cảnh hệ thống PCCC đã lắp đặt thành công

Toàn cảnh hệ thống PCCC đã lắp đặt thành công

 

 

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :