Cung cấp lắt đặt hệ thống PCCC cho Mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẠCH THÁI BƯỞI

 

Đại diện: (Ông) Đàm Thế Diệu

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3855328

Fax: 033.3855344

Mã số thuế: 102010000225269

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC hàng đầu Việt Nam

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC hàng đầu Việt Nam

 

Hệ thống PCCC an toàn thuộc vào hạng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay

Hệ thống PCCC an toàn thuộc vào hạng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay

 

Để lắp đặt được hệ thống này các kỹ sư của tập đoàn HTH đã làm việc không ngừng nghỉ

Toàn cảnh mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

Toàn cảnh mỏ hóa chất Bạch Thái Bưởi

 

 

 

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :