Cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC cho công ty Quang Vinh

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC QUANG VINH

 

Đại diện: (Ông) Nguyễn Quang Thủy

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: An Bình – Nam Sách – Hải Dương

Điện thoại: 0320.3851951

Mã số thuế: 0800865027

 

Hợp đồng cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy nhập khẩu

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC

Hợp đồng cung cấp thiết bị PCCC

 

Bình chữa cháy & Bộ nội quy tiêu lệnh PCCC

Bình chữa cháy & Bộ nội quy tiêu lệnh PCCC

 

Hệ thống bình chữa cháy nhập khẩu CHâu Âu

Hệ thống bình chữa cháy nhập khẩu CHâu Âu

 

Hệ thống điều khiển có đồng hồ đo áp lực

Hệ thống điều khiển có đồng hồ đo áp lực

 

 

 

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :