Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC cho Công ty Phát Triển Hạ Tầng & Đầu Tư Tài Chính Việt Nam

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

Đại diện: (Ông) Trần Anh Tú

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Tầng 4-5 tòa tháp VIT, Số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37711 668

Mã số thuế: 0102356598

 

Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC nhập khẩu Woosung – Hàn Quốc

Hợp đồng lắp đặt hệ thống PCCC

Hợp đồng lắp đặt hệ thống PCCC

 

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :